fbpx

CF RANNIKKO OY:N TIETOSUOJASELOSTE & TIETOA EVÄSTEISTÄ


Tästä eteenpäin Rannikko, CrossFit Rannikko, tai me tarkoittavat yritystä CF Rannikko Oy. Sivustoa www.crossfitrannikko.fi kutsutaan crossfitrannikko.fi-sivustoksi, sivustoksi, sivuiksi ja palveluksi.


Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi, sekä noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Seuraavissa kohdissa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietojasi.


REKISTERINPITÄJÄ

CF Rannikko Oy, Kiilatie 10, 02420 Kirkkonummi, Y-tunnus: 3156187-1, sähköposti: info@crossfitrannikko.fi.


REKISTERIASIOITA HOITAA

Maria Marrasmaa, 040 535 1681


REKISTERIN NIMI

Rannikon rekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteriin tallennettuja nimi- ja yhteystietoja käytetään:


Asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalveluun ja tiedottamista varten, jäsenyytesi ylläpitämiseksi ja jäsenmaksujen suorittamiseksi, asiakkaan tunnistamiseksi, kysymykssisi vastaamiseksi, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen.

Markkinointiviestintää sähköpostitse ja postitse asiakasrekisteriin kuuluvalle lähetetään vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa CF Rannikolta markkinointiviestintää.

Lisäksi Rannikko käsittelee eräitä henkilötietoja alla määriteltyjä käyttötarkoituksia varten:


Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja, käytetään myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Profiloinnilla tarkoitetaan sellaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka tehdään tarkoituksena arvioida yksittäisen henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Lisäksi käytämme ikääsi koskevia tietoja anonymisoidussa muodossa raportointi- ja markkinointitarkoituksia varten.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rannikko kerää asiakkaistaan seuraavia tietoja:


Etu- ja sukunimi

Syntymäaika

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa

Tiedot tuotearvioinneista

Tieto markkinointiluvista ja -kielloista


KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Jäsenyyteesi liittyvien henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on sinun ja meidän välisen sopimuksen toteuttaminen ja ylläpito. Joissain tapauksissa olemme lain mukaan velvotettuja säilyttämään tietojasi pidempään. Tällöin laillinen peruste on meitä sitova lainsäädäntö.


Henkilötietojasi käsitellään suostumuksellasi suoramarkkinointitarkoituksia varten. Näiltä osin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, jolloin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi kun haluat. Peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit halutessasi milloin vain kieltää tietojesi käytön markkinointi- tai tiedottamistarkoituksiin ilmoittamalla tästä: info@crossfitrannikko.fi .


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin tallennetaan tiedot, jotka asiakas on kertonut ilmoittautuessaan jäseneksi.


TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole teknisesti tarpeellista.


Paikan varaaminen tunneillemme vaatii, että rekisteröidyt WODConnect-palveluun, jota ylläpitää suomalainen Kisko Labs. Tarvittaessa tietosi saatetaan luovuttaan CrossFit Inc:lle (Yhdysvallat). Tietojen luovuttamisen tarkoituksena on mahdollistaa tuntien varaaminen salillemme. Lähtökohtaisesti asiakas rekisteröityy WODConnectiin itsenäisesti, ja voi rekisteröitymisen yhteydessä tutustua heidän tietosuojaansa.


Jos henkilötietosi siirretään EU/ET-alueen ulkopuolelle, toimitaan tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti, tasoltaan vähintään vastaavan yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin tietosuojan tason perusteena on joko EU:n komission päätös siitä, että valtiossa on riittävä tietosuojan taso, tai vaihtoehtoisesti suojatoimet on toteutettu muuten. Esimerkiksi oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella.


Arkaluonteisia tietoja ei anneta tai niitä säilytetä säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.


KAUANKO TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietojasi kun olet jäsenenämme, ja korkeintaan vuoden jäsenyytesi päätyttyä.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin tiedot ovat järjestelmässä, jonka sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoittamista. Järjestelmä on suojattu ajantasaisen palomuurin , sekä muiden teknisten ohjelmistojen avulla. Tiedot ovat SSL-suojattu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjän ennalta nimeämät työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa.


REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Voit kieltää meiltä henkilötietojesi käsittelyn suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sinulla on tähän liittyen myös oikeus kieltää Rannikkoa tarjoamasta sinulle profiloituja, yksilöllisesti laadittuja markkinointiviestejä.


Kiellon voit lähettää osoitteeseen: info@crossfitrannikko.fi


REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Voit vaatia sinua koskevia henkilötietoja, ja saada meiltä tietoja käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen info@crossfitrannikko.fi


TIEDON OIKAISEMINEN, POISTAMINEN SEKÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Rannikko voi oikaista, poistaa, ja täydentää rekisterissä olevan, virheellisen, tarpeettoman, tai epätarkan henkilötiedonrekisteröidyn vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti. Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset tiedot korjattua, toimittamalla lisäselvitys tiedoistaan. Tällöin yhteydenotto: info@crossfitrannikko.fi


Rekisteröidyllä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröidyn henkilötiedot viivytyksettä. Tällöin meillä on velvollisuus poistaa henkilötiedot viivytyksettä. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli eräät tietosuoja-asetuksessa määritellyt vaatimukset täyttyvät.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, toimittamansa henkilötiedot selkeästi luettavassa muodossa, sekä oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän sitä estämättä.


OIKEUS TEHDÄ VALITUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä viranomaisille. Suomessa:


Tietosuojavaltuutettu:


Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

PL 800, 00521 Helsinki

029 56 66700

tietosuoja(at)om.fiEVÄSTEET JA MUUT SEURANTATYÖKALUT

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka latautuvat laitteellesi kun vierailet verkkosivuillamme.


Rannikko asettaa omia evästeitä laitteellesi (ensimmäisen osapuolen evästeet). Näitä käytetään esim. tunnistamiseksesi vierailusi aikana. Rannikon sivustolla vieraillessasi laitteellesi asetetaan myös kolmannen osapuolen evästeitä. Näitä käytetään esimerkiksi sinua kiinnostavan markkinoinnin kohdistamiseksi. Käytämme tällaisia evästeitä, jotta voisimme paremmin kohdentaa mainoskampanjoitamme sekä kerätäksemme vierailu- ja ostostietoja sivuiltamme.


Rannikon evästeet (ensimmäisen osapuolen evästeet)


Evästeet ovat välttämättömiä sujuvan kokemuksen varmistamiseksi. Ne siirtyvät tietokoneesi tallennustilalle verkkoselaimesi avulla. Evästeet mahdollistavat sivuston teknisen toiminnan.


Pysyvät evästeet eivät sisällä nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, IP-osoitettasi tai muita henkilöiviä tietoja. Niitä ei käytetä yksilöidysti käyttäytymisesi tarkkailuun. Rannikko käyttää alla kuvatulla tavalla evästeitä ns. retargeting –markkinointiin, jolloin tallennamme evästeisiin tietoja vierailijoidemme verkkokäyttäytymisestä, mutta näitä tietoja ei voida yhdistää sinuun henkilönä.


Useimmilla selaimilla voit poistaa evästeet, rajoittaa niitä, tai asettaa siten, että selain ilmoittaa evästeiden lähettämisestä. Voit tuhota evästeet kun haluat. Huomaa, että crossfitrannikko.fi -palvelun sujuva käyttö on mahdollista vain evästeitä käyttämällä. Lisätietoa evästeistä löydät selaimesi ohjeista.


Keräämme tällä sivustolla markkinointiin nimetöntä tietoa vierailijoidemme verkkokäyttäytymisestä. Emme tallenna sinuun suorasti yhdistettävissä olevia tietoja. Tiedot tallennetaan tekstitiedostoina laitteellesi. Tietojen avulla analysoimme asiakkaiden internetin käyttöä kohdentaaksemme asiakkaillemme heitä kiinnostavia mainoksia. Uudelleen markkinointi (retargeting) tarkoittaa, että voimme mainostaa aikaisemmin tarkastelemiasi palveluita tai samankaltaisia palveluita sinulle käytyäsi sivuillamme. Kerättyjä tietojasi käytetään myös palvelumme kehittämiseen ja sivustomme käyttökokemuksen parantamiseen. Niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Kolmansien osapuolten evästeet (third party cookies)


Google Analytics & Google Ads -evästeet


Rannikon sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu, sekä Google Ads-mainospalvelua, joka on Googlen vastaavanlaisiin ostokäyttäytymistietoihin perustuva hakukonemarkkinointipalvelu. Palvelut käyttävät evästeitä. Evästeet tallennetaan laittellesi. Tämä ahdollistaa sivustomme käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (tunnistamaton) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.


Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttöasteesta ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksin. Tällöin et voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics-, ja Google Ads–palveluille, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi Googlen verkkosivuilta,


Facebook Custom Audiences


Käytämme Facebook Inc:n Website Custom Audiences -työkalua. Verkkosivuillamme vieraillessasi muodostuu remarketing-koodin avulla yhteys selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa silloin tiedon, että käytit verkkosivuamme. Facebook yhdistää vierailusi sivuillamme sinun käyttäjätiliisi. Käytämme tätä tietoa Facebook-mainosten kohentamiseen, mutta emme pääse yksittäisen henkilön käyttäytymistä koskeviin tietoihisi. Tietoa, miten Facebook kerää ja käyttää tietoja, oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojata yksityisyyttäsi saat: www.facebook.com/privacy/explanation. Halutessasi kieltää Facebook Custom Audiences -työkalun käytön, voit tehdä sen ylläolevasta linkistä.


Evästeiden kieltäminen:


Google Analytics


Voit kieltää Google Analytics- sekä Google Ads-seurannat sivustolta: myactivity.google.com


Facebook Custom audiences


Voit kieltää Facebook Custom Audiences käytön täältä: www.facebook.com/privacy/explanation


Muutokset


Voimme tehdä päivityksiä evästeiden käytön käytäntöihimme. Saat ajantasasisimman tiedon Rannikon sivustolla käytettävistä evästeistä vierailemalla tällä sivulla.